Redenaren

Huidige Redenaren zijn:

Caroline van Beekhoff

Djenny Brugmans

Nanon Soeters

Sharda Tewari

Laurens van der Varst

Quentijn Wulffers

Caroline van Beekhoff

Caroline van Beekhoff is schrijver van het boek Trends Toepassen: in vijf stappen van trend naar uitwerking. Ze maakt trends voor bedrijven concreet en toepasbaar. Ze helpt keuzes maken in de berg van trendmogelijkheden, trends op een juiste wijze aan identiteit te koppelen en erop in te spelen. Zo ondersteunt ze bedrijven in het benutten van de kansen en mogelijkheden van trends. Naast bedrijven adviseren, schrijft ze ook over trends in diverse media (MarketingTribune, MOOD o.a.). Ze doceert ook over trends en het toepassen ervan aan zowel studenten als aan MKB-ers.
Daarnaast is Van Beekhoff actief als beeldend kunstenaar, zij weet ook hierin abstractere begrippen daadwerkelijk concreet te maken. Zij maakt vrij werk en veel in opdracht voor particulieren en bedrijven.
Draagt bij van 2015 tot heden

 

Djenny Brugmans

Djenny Brugmans is geboeid door maatschappelijke vraagstukken. Ze is gedreven om trendonderzoek als tool inzetbaar te maken voor het genereren van oplossingen voor bedrijven en overheden. Bij Rozenbrood doet Brugmans trendonderzoek, ontwikkelt werkvormen en geeft de beeldende trendpresentaties en publicaties vorm. Ze is hoofddocent bij de Rozenbrood Trendacademy.
Brugmans is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarna deed zij de postopleiding Prognose & Strategie aan Stylingacademie Artemis en volgde de opleiding Master of Design Management aan het Eurib Instituut te Rotterdam. Ze werkte onder andere als vormgever en concept-ontwikkelaar bij Springvorm ontwerpbureau voor concept en design en als docent trendonderzoek bij de Fontys Hogeschool.
Draagt bij van 2022 tot heden.

 

Sharda Tewari

Trendwatchen is meer dan een neus hebben voor nieuwigheden. Hoewel dat voor het vak reuze handig is en Sharda dat van kleins af aan ook wel een beetje heeft zijn het vooral de combinatie van haar brede interesses zoals o.a. geopolitiek, mode, kunst, geschiedenis, geografie en cultuur, die zorgen voor de daadwerkelijke verdiepingsslag. Het afzetten van die nieuwtjes tegen een bredere maatschappelijke context en de mogelijke vertalingen daarvan naar de toekomst.
Sharda kent een multidisciplinaire achtergrond. Afgestudeerd als planoloog heeft ze ruime werkervaring opgedaan op allerlei gebieden en sectoren binnen de ruimtelijke ontwikkeling. Ze is momenteel werkzaam als strategieconsultant en trendwatcher bij De Ruijter Strategie. Aldaar leert ze bedrijven, overheden en andere instellingen zelf te kijken naar de toekomst. Middels o.a. visievorming, scenario’s en trendverkenningen helpt ze hen meer inzicht te geven in wat er mogelijk op hen afkomt én hoe ze daarop kunnen anticiperen. Daarnaast helpt ze als personal stylist allerlei mensen hun eigen persoonlijke verhaal te vertellen middels hun kleding.
Draagt bij sinds 2023.

 

Laurens van der Varst
Laurens interesse ligt bij het begeleiden van mensen en organisaties op onbekend terrein (crisis, near futures). Hij is gefascineerd door trends en het gebruik van toekomstgerichte methoden voor onderzoek en strategievorming.
Laurens studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een specialisatie Internationale Betrekkingen en is bij het Europees Instituut van De Baak opgeleid als coach-practitioner. Tevens volgde hij verdiepende modules bij Rozenbrood Trendacademy en het Copenhagen Institute for Futures Studies.
Laurens is als senior onderzoeker crisismanagement verbonden aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), waar hij zich richt op cyberweerbaarheid en leiderschap. In 2022 was Laurens projectleider voor de Toekomstverkenning Crisisbeheersing.
Draagt bij aan 2023.

Nanon Soeters

Nanon Soeters is gefascineerd door de interpretatie van beeld. Binnen Rozenbrood bestudeert ze de hedendaagse beeldcultuur als bron van vroege voorbodes van de veranderende samenleving. Na verificatie met meer kwantitatief onderzoek, ontwikkelt zij scenario’s op basis waarvan opdrachtgevers meer grip krijgen op mogelijke toekomsten. Beeld speelt hierin vanzelfsprekend een grote rol. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Soeters hoofddocent bij de Rozenbrood Trendacademy.
Nanon Soeters studeerde Kunstgeschiedenis en Kunstbeleid & Management aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Naast haar werk volgde ze een opleiding tot concept-stylist en deed de postopleiding Prognose & Strategie, beide bij Styling Academie Artemis. Ze richtte samen met Djenny Brugmans 15 jaar geleden Rozenbrood op en 10 jaar geleden de Trendacademy.
Draagt bij van 2022 tot heden.

 

Quentijn Wulffers

Quentijn Wulffers is teamleider en docent op de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie. Tijdens zijn Master gespecialiseerd in Futurizing is de interesse voor toekomsten verkennen ontstaan en nooit meer weggegaan. Met nu al meer dan tien jaar onderwijservaring heeft hij de curriculumontwikkelingen rondom dit thema op de voet kunnen volgen vanuit verschillende organisaties en onderwijsrollen. Naast eigen en freelance toekomstverkenningen is zijn hoofdbezigheid momenteel het implementeren en onderwijzen van Futures Literacy in het hoger onderwijs met speciale aandacht voor inclusiviteit en een internationale benadering.
Draagt bij van 2021 tot heden.

 

 

 

 

Alle Redenaren die ooit bijdroegen

 

 

Tom Kniesmeijer – initiatiefnemer

Droeg bij van 2011 t/m 2020

Christine Boland

Droeg bij van 2011 t/m 2020

Freija van Duijne

Droeg bij van 2017 t/m 2020

Brain Kragtwijk

Droeg bij van 2016 t/m 2020

Hilde Roothart

Droeg bij van 2011 t/m 2020

Farid Tabarki

Droeg bij van 2014 t/m 2020

Ronald van het Hoff

Droeg bij van 2011 t/m 2015

Richard Lamb

Droeg bij van 2011 t/m 2015

Norbert Mirani

Droeg bij van 2012 t/m 2015

Kai Pattipilohy

Droeg bij aan 2019

Carl Rohde

Droeg bij van 2011 t/m 2015

Esmée Schönfeldt

Droeg bij aan 2013

Tony Bosma

Droeg bij van 2011 t/m 2017

Suzanne Piet

Droeg bij aan 2011

Irene Westerbeek

Droeg bij aan 2011

Marie-Lou Witmer

Droeg bij van 2012 t/m 2018

Marcel Bullinga

Droeg bij van 2012 t/m 2015

Goos Eilander

Droeg bij van 2013 t/m 2015

Marc de Roo

Droeg bij van 2017 t/m 2022

Saar van der Spek

Droeg bij aan 2022