De Trendrede

Op 2 december 2022 presenteerden we de Trendrede 2022 waarin we vooruitblikten naar 2023 en wat verder.

We leven in een tijd waarin de verschillende crises in razend tempo over elkaar heen buitelen. De gevolgen zijn vaak complex, soms verwarrend en zelfs angstaanjagend. Waar vinden we de hoop om de grote uitdagingen die we voor onze kiezen krijgen op een positieve manier tegemoet te treden? Wat betekent groei nog in een systeem dat aan alle kanten tegen zijn grenzen aanloopt? Hoe zorgen we ervoor dat we moed houden en doorpakken? Ook zo’n behoefte aan duiding en nieuwe perspectieven?

Lees hier de Trendrede met daarin het resultaat van de zoektocht van de Trendredenaren naar mogelijke antwoorden op de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de grote onzekerheden van deze tijd. De Trendrede biedt een vinger aan de pols van de samenleving en presenteert een visie voorbij de waan van vandaag en morgen. Waar zien we verandering? Waar vinden we signalen van hoop en aangrijpingspunten voor een hoopvolle toekomst? Een verhaal over de vele kanten van groei, met kathedraaldoeners, een permant-beta-samenleving en humaritmes.

Wil je m misschien terugkijken dat kan ook via deze link.

De Trendrede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren we de actualiteit. En wij verkennen de wenselijke richtingen waarin de ontwikkelingen gebogen kunnen worden. De editie van 2022 is ontwikkeld in co-creatie met een grote groep meedenkers en -makers. De Trendrede is bedoeld als inspirerend startpunt en denkstuk dat Nederlandse bedrijven, organisaties en overheden helpt gericht over de toekomst na te denken. We willen met de beredeneerde lijnen de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak verder op weg te helpen.