De Trendrede

Op 1 december jl. riepen we in een vol Pakhuis de Zwijger het jaar 2024 uitgeroepen tot het jaar van de Meerwaardigheid.

De TrendRede 2024 voert je eerst langs ongemak, onwaardigheid, onwetendheid en tegenstrijdigheid en de copingstyles waar we in schieten om grip te krijgen op de aanhoudende polycrises: vechten, vluchten of (be)vriezen.

Maar al snel volgen de eerste stapstenen voor positieve verandering in de vorm van protest, ultratransparantie, verantwoordelijkheid afleggen -en nemen en het terugveroveren.
De Trendredenaren zien hierin signalen voor systeemvernieuwing, ont-systematisering, systeemelastiek en voor open en fluïde systemen. Daarbij zijn alle narratieven en copingstyles nodig. Met iedereen in zijn kracht ontstaat een meerstemmige samenleving; een fluïde wij. De belangrijkste handreikingen daarbij zijn:

1. Omarm het ongemak
We houden het ongemak graag buiten de deur, kopen het af of filteren het weg. Maar zonder wrijving geen glans. Breek dus uit je bubbel en ga het gesprek aan met vreemden. Neem de tijd om je te verdiepen in de perspectieven van anderen, zelfs als ze in eerste instantie oncomfortabel aanvoelen. Ongemakkelijkheid is beide werelden in beeld hebben. Dat schuurt en prikt, maar geeft ook ruimte en energie om dingen te veranderen.

2. Accepteer jouw Homo Ambivalentus
Ambivalentie houdt in dat we tegenstrijdige gevoelens hebben en dit kenmerkt onze levensstijlen bij uitstek. In de media wordt ambivalentie vertaald naar een maatschappij vol tegenstrijdigheden en omschreven in polariserende begrippen. Hierdoor raken we steeds meer vervreemd van levensstijlen buiten onze eigen kringen. Dat ondermijnt het fundament van een samen-leving.Wij pleiten voor een ambitieuze ambivalentie. Niet een verlammende manier van zijn, maar een erkennen van de dubbelheden in de wereld en daarmee dan glorieus dealen..

3. Van meerstemmigheid naar Meerwaardigheid
Juist vanuit die meerdere perspectieven, stemmen en waarden moeten we gaan bouwen aan een betere toekomst. Dus of je nu een traditiebewaker, momentgenieter of wereldverbeteraar bent, gezamenlijk, vanuit verschillende waarden, gaan bouwen aan meerwaarde en aan meer-waardigheid van onze samenleving. Uiteindelijk willen we immers allemaal hetzelfde: een menswaardig leven voor onszelf en voor onze omgeving.

Wil je deze onderwerpen diepgaander verkennen dan is de hele tekst van de Trendrede 2024 terug te lezen en te downloaden via deze link: www.trendrede.com/teruglezen/.

De Trendrede presenteert een visie voorbij de waan van vandaag en morgen. In een tijd waarin verschillende crises in razend tempo over elkaar heen buitelen, hebben we de complexe gevolgen, soms verwarrend en zelfs angstaanjagend, onder de loep genomen. We reflecteerden op waar verandering plaatsvindt en waar signalen van hoop en handreikingen voor een hoopvolle toekomst te vinden zijn.

Wil je de avond terugkijken dat kan hier:

 

Trendrede 2022

Lees hier de oude Trendrede 2022 waarin de Trendredenaren mogelijke antwoorden verkenden op de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de grote onzekerheden van deze tijd. Een verhaal over de vele kanten van groei, met kathedraaldoeners, een permant-beta-samenleving en humaritmes.

 

 

Over de Trendrede

De Trendrede wordt jaarlijks door een groep trendonderzoekers en toekomstdenkers samengesteld. De Trendrede onderzoekt, verkent, inspireert. Zet aan tot anders denken en anders doen.

In de Trendrede geven de trendredenaren jaarlijks de temperatuur van de samenleving weer. Zij zijn nieuwsgierig naar verschuivingen in waardenpatronen: ‘onderstromen’ in de samenleving. Daarbij laten de redenaren zich voeden door ontwikkelingen in politiek, maatschappij, economie en cultuur. Zij halen inspiratie uit openbare bronnen, hun eigen praktijk in het werken met de toekomst, workshops met studenten en trendwatchers.

De Trendrede belicht veranderingen in de samenleving  met speciale aandacht voor ontluikende ontwikkelingen met disruptie- of veranderkracht. In de duiding daarvan wil de Trendrede een wenkend perspectief bieden aan burgers en beleidsmakers voor komend jaar en zo een bijdrage  leveren aan het publieke debat.

De Trendrede reikt inspirerende voorbeelden aan: ontwikkelingen en vroege signalen van anders en beter, soms tegen de heersende tijdgeest in. De toon van de rede is altijd kritisch positief.

Sinds 2021 wordt de Trendrede uitgevoerd onder de paraplu van de Dutch Future Society. De Trendrede wordt jaarlijks uitgesproken op of rond UNESCO’s World Futures Day.