Meedenken

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Collectiviteit, co-creatie, crowd sourced: belangrijke trendbegrippen van nu. Daarom starten we dit jaar de voorbereiding van de Trendrede gezamenlijk en daar hebben we jou voor nodig! Hiervoor stellen we je twee vragen:
– Op het gebied van welke thema’s zie jij de meeste verandering? En waarom?
– Is er daarnaast nog iets waarvan jij vindt dat het ook in de trendrede hoort?

Met de antwoorden gaan wij aan de slag om voor 2022 een Trendrede te ontwikkelen die inspireert en tot nadenken aanzet. Ook dat doen we niet alleen. In de komende maanden zullen wij met verschillende groepen mensen in gesprek gaan.

Als je je naam en e-mail achterlaat nemen we je – met jouw goedvinden – op in het colofon van de Trendrede. We houden je graag op de hoogte, en voor nu nodigen we jou als toekomstprofessional of -geïnteresseerde uit om onze vragen te beantwoorden in onderstaand formulier:

Alvast heel erg bedankt!
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de Trendrede? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.


ENGLISH VERSION

Collectivity, co-creation, crowd sourcing: important trend themes these days. That’s why this year we will start preparing the Trendrede together with you. To do this we’ll ask you two questions:

  • In the field of which themes do you see the most change? And why?
  • Is there anything else you think should be adressed in the Trendrede?

We will use your answers to develop a Trendrede for 2022 that inspires and makes you wonder. We won’t be doing this alone either. In the coming months we will be talking to different groups of people.

If you leave your name and email we will – with your permission – include you in the colophon of Trendrede 2022.We will keep you informed, and for now we invite you as a future professional or interested person to answer our questions through this form.
We will keep you informed, and for now we invite you as a future professional or interested person to answer our questions through this form.

Thank you so much!
Team Trendrede 2022